Кремацията става все по-предпочитана алтернатива пред традиционното погребение в България. Разчитайте на нас да ви запознаем с процеса, детайлите и стоките, съпътстващи организацията на кремация.

Удостоверяване на смъртта

Необходими документи

Съобщение за смърт и Разрешение за кремация – издава се от личния лекар на покойния, в случай, че смъртта е настъпила в дома. В случай, че смъртта настъпи в болнично заведение, документът се издава от лекуващия лекар, в съответното отделение.

Лична карта/паспорт на покойния

Акт за смърт на покойния

Документ доказващ родствена връзка между покойния и заявителя на кремацията – удостоверение за родствени връзки /акт за раждане/акт за брак/нотариално заверено волеизявление.

Заявител на кремацията може да бъде единствено най-близкия жив родственик.

Ритуал и кремация

Също както при традиционното погребение, кремирането на покойния се предшества от траурен ритуал. Организацията на ритуала, прощаването и на помена в последствие, не се различава по своето естество. Можете на изберете дали службата да бъде религиозна или не, и къде да бъде проведена.

Като изключение ритуалът може да се проведе и след като е извършена кремацията, в случаите, в които е било невъзможно да се състои преди нея – като например при смърт извън страната.

Кремирането е индивидуален процес и се извършва в деня на ритуала.

За всички решения и избори, които ще трябва да направите, разчитайте на съвети на нашия екип.