Организацията на погребение ще ви сблъска освен с тъга и с множество въпроси и решения, които трябва да вземете. Нашият екип ще ви помогне в този процес с разбиране и професионални съвети и ще ви запознае със стоките и услугите, които предлагаме.

Удостоверяване на смъртта

Необходими документи

Съобщение за смърт – издава се от лекар, установил смъртта на починалото лице, в случай, че смъртта е настъпила в дома. В случай, че смъртта настъпи в болнично заведение, документът се издава от лекуващия лекар, в съответното отделение.

Лична карта/паспорт на починалото лице

Акт за смърт на починалото лице се издава от мястото (град/село), където е настъпила смъртта.

Ритуал и погребение

Погребението е една от най-старите традиции в погребалната култура. Извършва се в земя, надземни или подземни гробници, наследствено или новоотпуснато гробно място.

Полагането в гроб обикновено се предшества от траурна церемония. Ритуалът би могъл да бъде релегиозен или поклонение, а също така и двата последователно, да се проведе на територията на гробищен парк или извън него.

За организацията на церемонията, погребението необходимите документи и съпътстващите ги стоки и услуги, разчитайте на съдействието и подкрепата на нашия екип.

Вярваме, че няма унифициран начин за провеждането на едно траурно събитие. Дори и спазвайки местните традиции и обичаи, всяко е индивидуално, защото нуждите и желанията на всяко семейство са различни. Ще ви преведем през този труден момент с необходимият подход и разбиране.

Погребение в семейно или ново гробно място

За погребение в семейно гробно място е необходимо да е изминал санитарният срок от 15  години и набор от документи за доказване правото на ползване.

В настоящия момент за жители на гр. Сливен, се отпускат гробно място за период от 15 години, в гробищен парк „Ново гробище“. Отпускането се разрешава единствено при  наличие на смъртен случай.

В гробищни паркове Новоселско и Клуцхорско гробище жителите на гр. Сливен могат да ползват единствено ако имат стар гроб за препогребение. Нови гробни места не се отпускат.

„Социален пакет-Погребение „

 • Ковчег
 • Кръст
 • Транспорт
 • ОБЩО 450 лв.

Забележка: Без изкопаване на гробно място!

Пакет „ИКОНОМИЧЕН„

 • ПОГРЕБЕНИЕ COVID-19
 • Ковчег
 • Кръст
 • Некролози
 • Административна и организационна услуга
 • Обслужване на погребение
 • Транспорт-катафалка
 • ОБЩО 750 лв.

Забележка: Без изкопаване на гробно място!

Пакет „СТАНДАРТ“

 • Ковчег обикновен (фазер)
 • Кръст
 • Свещи малки 20бр
 • Свещи големи- 2бр
 • Тоалет
 • Административна и организационна услуга
 • Обслужване на погребение
 • Транспорт-катафалка
 • ОБЩО 890 лв.

Забележка: Без изкопаване на гробно място!

Към всеки един от пакетите може да бъде добавена стока или услуга, както и премахната такава!